แบบฟอร์มการติดต่อเรา

  OKC CORPORATION CO.,LTD.

  บริษัท โอเคซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์ 1  ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
  ติดต่องาน เฟอร์นิเจอร์ไทโย OfficeMate : 094-6471415 , 065-6912902
  โทรศัพท์ (หน้าร้าน) : 038-444988 , 082-7169055
  โทรสาร : 038-444818
  เวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่ : 7.00-20.00 น.

  วันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่ : 8.00-20.00 น.

  Shop Online : วันจันทร์- วันอาทิตย์ ตั้งแต่ : 7.00-15.00 น.

  CONTACT US

  ฝ่ายขาย

  คุณจารุณี สามารถ
  ต่อ 0
  okccorp8@gmail.com

  ฝ่ายจัดซื้อ

  คุณวฑิยากรณ์ ดอกไม้
  ต่อ 11
  september2521@live.com

  ฝ่ายการเงิน/ผ่ายบัญชี/บุคคล

  คุณสโรชา สุทธิธรรมสกุล
  ต่อ 14
  087-5395511
  sd_final@hotmail.com

  ฝ่ายการตลาด/คลังสินค้า

  คุณวฑิยากรณ์ ดอกไม้
  082-2561113
  September2521@live.com

  Shopping Online

  คุณวนิดา สีน้ำย้อม
  062-5398949
  okccorp2544@gmail.com

  ติดต่องาน เฟอร์นิเจอร์ไทโย

  : 094-6471415 , 065-6912902