แบบฟอร์มการติดต่อเรา

  OKC CORPORATION CO.,LTD.

  บริษัท โอเคซีคอร์ปอเรชั่น จำกัด

  ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
  ติดต่องาน เฟอร์นิเจอร์ Brand Taiyo OfficeMate : 094-6471415 
  เฟอร์นิเจอร์ Lucky world & ICONIC : 095-3104296 , 082-2561113
  โทรศัพท์ (หน้าร้าน) : 038-444988 , 082-7169055
  โทรสาร : 038-444818
  เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ : 7.00-20.00 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่ : 8.00-20.00 น.
  Shop Online : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่ : 7.00-15.00 น.

  CONTACT US

  ฝ่ายขาย

  คุณจารุณี สามารถ
  ต่อ 0
  okccorp8@gmail.com

  Line ID : wathiyakorn

  ฝ่ายจัดซื้อ

  คุณวฑิยากรณ์ ดอกไม้
  ต่อ 11
  wthiyakorn@gmail.com

  ฝ่ายการเงิน/ผ่ายบัญชี/บุคคล

  คุณสโรชา สุทธิธรรมสกุล
  ต่อ 14
  087-5395511
  sd_final@hotmail.com

  ฝ่ายการตลาด/คลังสินค้า

  คุณวฑิยากรณ์ ดอกไม้
  082-2561113
  wthiyakorn@gmail.com

  Shopping online : Website, Shopee, LAZADA, Tiktok

  ติดต่องาน เฟอร์นิเจอร์ Brand : Taiyo Smartform MO-TECH HYBRIDA & OfficeMate :

  : 094-6471415

  okccorp2547@gmail.com

  เฟอร์นิเจอร์ Lucky world & ICONIC & President & Century & WELCO