ชั้นวางของเหล็กขนาด 4 ฟุต 6 ชั้น รุ่น MSR-46

5,900.00฿

ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 4 ชั้นวาง 5 ช่องใส่ รุ่น MSS-C

6,250.00฿7,990.00฿

ตู้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด 4 ลิ้นชัก ขนาด 3 ฟุต รุ่น MR-34

6,990.00฿

ตู้เก็บเอกสาร 1 บานเปิด 6 ลิ้นชัก ขนาด 3 ฟุต รุ่น MR-36

7,450.00฿

ตู้เก็บเอกสารบานรวม 1 บานเปิด 4 ลิ้นชัก มีชั้นกลาง ขนาด 4 ฟุต รุ่น MR-44

7,990.00฿

ตู้เก็บเอกสารแบบผสม 3 บานเปิด 4 ลิ้นชัก ขนาด 3 ฟุต รุ่น SLG3+R34

11,200.00฿

ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง รุ่น MS-666 ล้อเลื่อน

7,250.00฿

ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง รุ่น ZS-666 สีครีม เหล็กหนา 0.6 มม.

9,500.00฿

ตู้เหล็กเก็บถังดับเพลิง ICONIC ประตูบานเปิดกระจก รุ่น MF-G

9,750.00฿11,900.00฿

ตู้เหล็กเก็บถังดับเพลิง ICONIC ประตูบานเปิดทึบ รุ่น MF-C

9,350.00฿11,000.00฿

โต๊ะทำงานเหล็กหน้าเหล็ก ขากรอบคู่ ขนาด 4 ฟุต รุ่น MST-4

7,690.00฿