หมวดหมู่สินค้า

Industry

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ยี่ห้อ Lucky World, ICONIC, President ฯลฯ (220)

เครื่องจักรเจาะหินเหมืองผิวดิน SANDVIK SANDVIK Surface Mining Rock Drilling Machine (2)

อุปกรณ์เจาะหิน SANDVIK SANDVIK DOWN THE HOLE ROCK DRILLING TOOLS (36)

เครื่องจักรเจาะบ่อน้ำบาดาล KAISHAN KAISHAN Water Well Drilling Machinery (3)

อุปกรณ์เจาะหิน KAISHAN KAISHAN DOWN THE HOLE ROCK DRILLING TOOLS (30)

เครื่องอัดอากาศ KAISHAN KAISHAN Air compressor (30)

ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรเจาะบ่อน้ำบาดาล สยามโทเนะ Siam Tone Spare parts for water well drilling machines (29)

วัสดุการเจาะหิน ,น้ำบาดาล Rock Drilling Materials , Groundwater (18)

เครื่องมืออุตสาหกรรมและอุปกรณ์โรงงาน,คลังสินค้า (Industrial equipment and factory equipment) (4)